Τι κάνουμε

Αναλύουμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, εξελισσόμαστε και παραδίδουμε. Ανεξάρτητα με το μέγεθος ενός έργου, πάντα καταφέρνουμε να το ολοκληρώσουμε μέσα από τα αποδεδειγμένη μεθοδολογία που ακολουθούμε για την ολοκλήρωση των έργων.

Εξειδικευόμαστε στα παρακάτω

Υπηρεσίες Διαδικτύου

- Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας.

- Σχεδιασμός & Kατασκευή Δυναμικών Ιστοσελίδων.

- Σχεδιασμός & Κατασκευή e-Shop.

- Σχεδιασμός & Κατασκευή Β2B & B2C Εφαρμογών.

- Σχεδιασμός & Κατασκευή Εφαρμογών για Social Networks.

- Βελτιστοποίηση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης (SEO).

Mobile Apps

- Σχεδιασμός & Ανάπτυξη iOS iPhone App.

- Σχεδιασμός & Ανάπτυξη iOS iPad App.

- Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Android OS App.

Internet Marketing

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση Web Strategy.

- Search Engine Marketing (SEM).

- Social Media Marketing (SMM).

- Email Μarketing.